Świadectwa

Energetyczne

Projektowana

Charakterystyka

Energetyczna

605 920 522 biuro@cartex.biz.pl
CARTEX
605 920 522 biuro@cartex.biz.pl
Śledź nas na
Kontakt Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń lub napisz. Dokładamy wszelkich starań, aby słuchać naszych klientów i skupiać się na jak największej wartości naszych usług.
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Świadectwa Energetyczne

Od 9 marca 2015 roku właściciel, zarządca lub osoba posiadająca własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części w przypadku sprzedaży, zbycia lub najmu. Świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe w przypadku budynków użyteczności publicznej i instytucji państwowych i powinny być umieszczone w widocznym publicznym miejscu. Wykonujemy świadectwa energetyczne: Indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Budynków mieszkalnych jednorodzinnych Budynków mieszkalnych wielorodzinnych Budynków użyteczności publicznej oraz handlowo – usługowych

Świadectwo Energetyczne - Cena

Lokal mieszkalny - od 200 zł Dom jednorodzinny - od 300 zł Budynek wielorodzinny - od 800 zł Budynek użyteczności publicznej - cena ustalana indywidualnie Inne budynki – cena ustalana indywidualnie (Ceny orientacyjne ) Podane ceny obejmują prace związane z zebraniem danych u klienta ( w terenie) wykonaniem niezbędnych obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej budynku, lokalu, wizji lokalnej oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej w wersji elektronicznej i papierowej Cennik za usługę zależy od rodzaju budynku, kubatury, kształtu, stopnia złożoności pod względem konstrukcyjnym oraz instalacyjnym a także posiadanej dokumentacji budynku. Braki w dokumentacji technicznej budynku mogą powodować wzrost kosztów sporządzenia świadectwa energetycznego od 25 do 50 % ceny ze względu na konieczną do wykonania inwentaryzację architektoniczno- budowlaną w pełnym zakresie (konstrukcja + instalacje wewnętrzne)

Podstawy prawne systemu

świadectw energetycznych

stanowią w Polsce

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Zasięg wykonywania świadectw

energetycznych

Świadectwa energetyczne wykonujemy w zasięgu 200 km od Kielc (m.in. Kraków, Radom, Łódź, Częstochowa)

Współpraca

Zapraszamy do współpracy: deweloperów, firmy budowlane, firmy projektowe, agencje nieruchomości samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie wspólnoty mieszkaniowe oraz klientów indywidualnych. Istnieje możliwość wystawiania faktury VAT.
SZYBKO I TANIO
KIELCE
200 km